Infrastruktúra

A Burken Kft. Laservision üzletága a gazdaság fejlődéséhez szükséges műszaki  infrastruktúrák legtöbbjéhez kínál 3D lézerszkennelésen alapuló téradat  szolgáltatást. Ez a közvetlen mérési eredményből készített színes pontfelhőtől  kezdve, a vektoros ábrázoláson és 3D modellen keresztül az ezekből származtatott 2D  alaprajzok, metszetrajzok, komplett műszaki dokumentációkon túl komplex 3D műszaki  nyilvántartó és épületinformatikai rendszerekig terjed. A megbízhatóságot mérnökeink  tapasztalatán és szakértelmén túl a használt mérőeszközök hitelessége és a feldolgozó  szoftverek minősége biztosítja, betartva az összes érvényben lévő szakmai utasítást,  előírást.

Ipar

ipar létesítmények felméréseKiemelt célcsoportunk az energiatermelést és az ezzel szorosan összefüggő szállítást és elosztást végző szektor. Ipari termelésirányítás, felújítások, új egységek létesítését segítjük elő 3D lézerszkenneres és geodéziai felméréseink nagy pontosságával. Méréseket végeztünk hagyományos tüzelésű erőművekben, atomerőművekben, fűtőművekben, villamos alállomásokon.

Üzemek komplett gépészeti rendszereit, cső és vezeték nyomvonalait, acél és vasbeton szerkezeteit, építészeti elemeit dokumentáljuk magas színvonalon. Modelljeinkből bontási volumenszámítást, villamos felső- és távvezetékek geometriai vizsgálatát végezzük. Támogatást nyújtunk űrtérvizsgálatainkkal, ütköztetés-vizsgálatainkkal, berendezések logisztikai útvonalának szimulálására épülő szolgáltatásainkkal.

Telekommunikáció

telekommunikációs torony acélszerkezetTornyok, oszlopok és kapcsolódó létesítményeik teljeskörű pontos 3D mérését, szerkesztését végezzük. Egy ilyen komplex 3D dokumentáció bemenő adatokat szolgáltat statikai, szélterhelési, jégterhelési vizsgálatokhoz valamint esetleges megerősítés, bővítés tervezéséhez.

A felmérést követően az objektumokon elhelyezkedő antennák pozíciója és tájolása is ismertté válik, mely kiinduló adata lehet propagációk, valamint holtterek számításához.

Minősített társvállalkozóinkkal teljes körű műszaki auditot vállalunk maradék élettartam, villamosföldelés, villámvédelem, szabványossági vizsgálatok, statikai és megerősítési tervek készítésére. Vállaljuk az ország bármely területén lévő távközlési torony, oszlop felülvizsgálatát két héten belül.

3D dokumentációnkra építve testreszabott térinformatikai rendszert fejlesztünk, melyben a távközlési infrastruktúra valamennyi lényeges eleméhez szükséges üzemeltetési adatbázis, vagy multimédiás tartalom kapcsolható.

Közlekedésfejlesztés

Vonalas létesítmények lézerszkenneres felméréseA közlekedésinfrastruktúra olyan speciális terület, ahol a felszín feletti 3D adatgyűjtés általában geofizikai felméréssel is együtt jár. Autópályák, kötöttpályás vasútszakaszok felmérését, hidak mozgásvizsgálatát, villamosított vasúti felsővezetékek és oszlopok dőlésvizsgálatát, megvalósulási dokumentálását végezzük.

Tapasztalatunkat gazdagította Debrecen számos csomópontjának, a teljes budapesti Nagykörút és a Széll Kálmán tér felmérése. Elvégeztük továbbá az M0-ás és az M6-os autópálya ellenőrzési munkáit, oldalesés vizsgálatait.

Városfejlesztés

benapozásvizsgálatCélunk, hogy olyan infrastrukturális és építészeti információbázissal szolgáljunk a településmérnökök, városfejlesztők számára, amely hatékony és átlátható projekteket tesz lehetővé és amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásaink kiaknázását.

Szeretnénk, hogy 3D modelljeink alapjául szolgáljanak a jövő városainak infrastruktúrafejlesztésében, akár napelempark, naperőmű telepítéséhez benapozás vizsgálat készítéséről, létesítési tervek hatékonyságának kiszámításáról legyen szó, akár csatornahálózatok lefolyásvizsgálatáról, vagy szélirány modellezésről.

Komplett térinformatikai rendszereink és az ehhez kapcsolódó legkülönfélébb kataszterek elkészítésével (fakataszter, kéménykataszter) és azok pontos adataival racionalizálni tudjuk a költséghelyeket.