Felszín alatt

A felszín alatti terek és tárgyak feltárása és dokumentálása az egyik legösszetettebb szakterületünk. Barlangok, járatok, termek, folyosók, épített objektumok felmérését és ezek, valamint a közművek és egyéb felszín feletti infrastruktúra kapcsolatát tudjuk ábrázolni EOV vetületben és balti magassági rendszerben.

Statikai, tervezési és kivitelezési feladatokat együttesen támogatjuk azzal, hogy pontos feltérképezést végzünk építési, felvonulási folyamatok előtt, amely a költségek mellett a veszélyforrásokat is csökkenti.

Földalatti objektumok

föld alatti ciszternákBüszkén mondhatjuk, hogy számos speciális földalatti erőmű, atomhulladéktároló és bánya felmérését végeztük már el. 2D metszeteket, alaprajzokat készítünk, melyek hitelesen mutatják a terepfelszínhez viszonyított állapotokat, láthatóvá téve az elemek egymásra gyakorolt hatását.  Dokumentációink alkalmasak  ingatlan- és közműnyilvántartási, vagy más forrásból származó térképi adatok együttes kezelésére, elemzésére. Alaprajzaink lehetővé teszik szolgalmi jogok és a földalatti terek jövőbeni földhivatali bejegyzését.

A dokumentálás történhet 3D-ben is, melynek révén egyszerű geometriai elemekkel nem lefedhető amorf felületek is jól dokumentálhatóak. További előnye, hogy megkönnyíti a tervezési munkát, illetve bármely részéből szabadon készíthető metszet, vagy alaprajzi ábrázolás.

Lehetővé teszi, hogy az adott objektum alapterülete, térfogata pontosan meghatározható legyen, amely elengedhetetlen az értékbecslési feladatokhoz.

Térinformatikánk segítségével elemzések, elöntés modell, lefolyásvizsgálat, vizesedések helye határozható meg. Rendszereink együttesen támogatják a diagnosztikát, a karbantartást, a fenntarthatóságot, a megerősítési munkálatokat. Alapot adnak mozgásvizsgálatok esetén, vagy akár szellőzőrendszerekhez szükséges furatok szögének és helyének lokalizálásában.

Legyen az természetes barlangrendszer szabálytalan terekkel, vagy kiépített folyosó, járat, egyaránt volt tapasztalatunk felmérésükben.

barlangrendszer felmérése Barlangok, üregek

Világviszonylatban is óriási eredménynek számít a Budai Várnegyed alatt felmért 4000 méter hosszú barlangrendszer, melyben 7.2 milliárd mért pontot dokumentáltunk. Az ilyen jellegű munkák természete megkívánja, hogy lézerszkenneres, geofizikai és geodéziai eszközöket együttesen alkalmazzunk.